Indigo

Indigo "Murakumo" Scarf Quick shop
Natural Indigo Table Napkin Quick shop
Large Indigo Boro Quick shop
Large Faded Indigo Boro Quick shop
Indigo Sashiko Thread Quick shop
Bingo Kasuri Pillow - Random Indigo Stripes - 18 x 18" Quick shop
Bingo Kasuri Large Throw -  Random Indigo Stripes - Quick shop
Bingo Kasuri Large Throw - Indigo Brushstroke - Quick shop
Bingo Kasuri Pillow - Snow Flakes - 18 x 18" Quick shop
Bingo Kasuri Large Throw - Snow Flakes - Quick shop
Bingo Kasuri Pillow - Indigo Stripe - 18 x 18" Quick shop
Indigo Stripe Pillow 16 x 12" Quick shop
Katazome Fabric Pillow 12 x 12" Quick shop
Katazome Fabric Pillow 16 x 12" Quick shop
Mended Katazome Fabric Pillow 16 x 12" Quick shop
Unique Indigo Stripe Pillow 18 x 18" Quick shop
Indigo Stripe Pillow 18 x 18" Quick shop
Katazome Chrysanthemum Pillow 18 x 18" Quick shop
Dye Poglia Leather Porter Quick shop
Bingo Kasuri Large Throw - Indigo Arrows - Quick shop
Bingo Kasuri Pillow - Indigo Arrows - 18 x 18" Quick shop
Bingo Kasuri Pillow - Indigo Brushstroke - 18 x 18" Quick shop
Checker Pillow 16 x 12" Quick shop
Large Stripe Coaster (set of 4) Quick shop
Indigo Coaster (set of 2) Quick shop
Dark Indigo Placemat Quick shop
Long Stripe Placemat Quick shop
Patched Checker Table Runner Quick shop
Large Stripe Placemat Quick shop
Boro Patched Placemat Quick shop
Contemporary Boro Mending Quick shop
Deep Indigo Coaster (set of 4) Quick shop
Large Coaster (set of 3) Quick shop
Katazome Fabric Quick shop

Katazome Fabric

$220.00

Indigo Pattern Pillow 24 x 24" Quick shop
Stripe Pillow 16 x 12" Quick shop